Araştırmacılar

Ayça Akarçay, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. ODTÜ İktisat bölümünden lisans, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden yüksek lisans, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Kurumlar İktisadı programından yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Çalışma alanları; gelişme iktisadı ve yapısal değişim (sektörel dönüşüm, ticaret), Türkiye iktisat tarihidir.

 

Ayfer Karayel, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra önce CEU-Nancy II Üniversitesinde lisansüstü eğitimi alıp Lille I Üniversitesinde, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Alanı alanında yüksek lisans ve ardından Caen-Basse Normandie Üniversitesinden doktorasını tamamlamıştır. Çalışma alanları; emeklilik ve sosyal yardımdır.

 

Bilge Öztürk Göktuna, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans ve yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını Ecole Polytechnique bünyesindeki Laboratoire d’Econometrie araştırmacısı olarak vermiştir. Çalışma alanları; politik rekabet, sosyal güvenlik politikaları, deneysel ekonomi, çevre ekonomisidir.

 

Can Askan Mavi, Paris-Saclay Uygulamalı Ekonomi Bölümündeki INRAe’de (Institut National de Recherche sur l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement-Fransız Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Enstitüsü) araştırmacıdır. Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi İktisat bölümünden lisans eğitimini aldıktan sonra Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris School of Economics ve Ecole Normale Supérieure ortak iktisadi analiz ve politika yüksek lisansı yapmış ve çevre iktisadı alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Çalışma alanları; belirsizlik, çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilirlik, makroekonomik dinamikler, dinamik oyunlardır.

 

İrem Zeyneloğlu, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü bölüm başkanıdır. Galatasaray Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Strasbourg Üniversitesi İktisadi Analiz Yüksek Lisans programını dereceyle bitirip aynı üniversitede savunduğu “Açık ekonomilerde maliye politikasının etkinliği ve koordinasyonu üzerine denemeler: yeni uluslararası makroiktisat yaklaşımı” başlıklı doktora teziyle SAUAS doktora tezi ödülünü kazandı. Çalışma alanları; iktisat politikaları, istikrar politikaları, uluslararası makroiktisattır.

 

Mustafa Ulus, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. ODTÜ İktisat bölümünden lisans eğitimini aldıktan sonra Sorbonne Üniversitesinde yüksek lisans yapmış ve işgücü iktisadı alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Çalışma alanları; işgücü iktisadı; arama ve eşleme modelleridir.

 

Renginar Dayangaç, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Galatasaray Üniversitesi İktisat bölümünden lisans, Paris I Sorbonne Üniversitesi’den yüksek lisans ve Le Mans Üniversitesinden emeklilik politikaları üzerine doktora derecelerine sahiptir. Çalışma alanları; emeklilik, sayısal analizdir.

 

Selin Pelek, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sorbonne Üniversitesinde, önce Makroekonomik Politikalar ve Sayısal Analiz alanında yüksek lisans yapmış; ardından aynı üniversiteden doktorasını almıştır. Çalışma alanları; asgari ücret, ücret yapısı, kayıtdışı istihdam ve sosyal yardımdır.

 

Sevgi Gencay İneci, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini aldıktan sonra Lorraine Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezinde, Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır. Avrupa Ekonomisi alanındaki doktorasını Marmara Üniversitesinde vermiştir. Çalışma alanları; uluslararası iktisat ve Avrupa ekonomisidir.

 

Sezgin Polat, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Galatasaray Üniversitesi, İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra EHESS’te Ekonomi programında yüksek lisans ardından Paris X, Nanterre bünyesinde doktora çalışmalarını yapmıştır. Çalışma alanları; işgücü iktisadı, politik ekonomi ve kurumlardır.

 

Yeşim Gürbüz, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve Dekan yardımcısıdır. Galatasaray Üniversitesi, İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Strasbourg Üniversitesinde Ekonomik Analiz alanında yüksek lisans ardından Rennes II Haute Bretagne bünyesinde doktora çalışmalarını yapmıştır. Çalışma alanları; makroekonomi, makroekonometri ve para politikalarıdır.

 

Ruhi Tuncer, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü eski öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümünden lisans, İstanbul Üniversitesinden yüksek lisans ve Paris 9 Dauphine Üniversitesinden zaman serileri üzerine doktora derecelerine sahiptir. Çalışma alanları; matematik, zaman serileri ve finanstır.

 

Sahir Karakaya, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü eski bölüm başkanıdır. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde lisansını tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmüştür. Çalışma alanları; büyüme, dinamik makroiktisat, optimizasyondur.