GIAM-BEE Projeler

2021: Mersin Yenişehir Belediyesi Sıfır Atık Projesi (SAP)

 Kamu politikalarında davranışsal kaldıraçların potansiyel uygulama alanlarına dair yapılan saha görüşmeleri sonrasında GIAM-BEE, Mersin Yenişehir Belediyesi ile davranışsal faktörlerin önemli rol oynadığı geri dönüşüm alanında çalışma kararı aldı. Sıfır Atık Projesi (SAP) adı altında başlatılan araştırma yerel sıfır atık yönetiminin hane halkının da katılımıyla en etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli mali ve davranışsal politika araçlarının tespiti amacını taşıyor. SAP projesinde Doç. Dr. Bilge Öztürk Göktuna (GSÜ), Dr. Renginar Dayangaç (GSÜ), Dr. Merve Hamzaoğlu (Kültür Üniversitesi) ve Atakan Kızıltan (İTÜ) çalışmaktadır.

2021: Paris I Sorbonne Üniversitesi ileKooperasyon Çalışmaları Çerçevesinde Organik Tarım ve Sertifika Projesi (OSP) 

GIAM-BEE ekibi Galatasaray Üniversitesi ve Paris I Sorbonne Üniversitesi Kooperasyonu çerçevesinde organik ürün sertifikalarının Türkiye’deki gelişimi, Avrupa ile karşılaştırması, piyasadaki rekabete etkileri ve uluslararası ticaret kapsamında Türkiye’nin konumu üzerine çalışacaktır. Sürdürülebilir tarım, yeşil tedarik zinciri ve döngüsel ekonomi ekseninde bu çalışmalarda Galatasaray Üniversitesi tarafında yapmak üzere Doç. Dr. Bilge Öztürk Göktuna (GSÜ), Doç. Dr. Sevgi Gencay İneci (GSÜ), Dr. Ayfer Karayel (GSÜ) ve Dr. Renginar Dayangaç (GSÜ) çalışmaktadır.