Cuma Seminerleri

2023 Düzenleyenler: Sezgin Polat, Fatma Gül Karagöz, Mustafa Ulus

 • 14 Nisan 2023, Atakan Çiftçi ve Sena Aydın Bergfalk (Siyaset Bilimi) “Unionization and Autocratization: Class organization strategies under the authoritarian transformation in Turkey”
 • 28 Nisan 2023, Pınar Uluer (Bilgisayar Mühendisliği) “İnsan-Robot Etkileşimi: Sosyal Robotlar”
 • 5 Mayıs 2023, Zeynep Savaşçın (Felsefe) “Rezonans mekânı olarak dünya: Hartmut Rosa eleştirel teoride bir boşluğu mu dolduruyor?”
 • 12 Mayıs 2023, Cihan Özpınar (Siyaset Bilimi) “Maddi Çıkarlar ve Nedensellik: Fransa’da Göçmenler ve Göçmen Çocuklarında Kimlik Oluşum Örüntüleri”
 • 26 Mayıs 2023, Gözde Aytemur (Sosyoloji) “Türkiye’de savcılar ya da “züğürt imparatorlar”? Adaletin şirketleşmesi ve politikleşmesi arasında kalan bir mesleğin analizi”
 • 2 Haziran 2023, Ayça Akarçay ve Sezgin Polat (İktisat) “Democratic decline and social preferences of public employees”
 • 9 Haziran 2023, Burcu Arıkan (Tarih) “İfraz ve Parselasyon: Tanzimat’tan Bugüne Mekânın Üretimi”
 • 16 Haziran 2023, Ekin Çalıcı Kıyak (İktisat) “Intergenerational Transmission and Trends in Height Inequalities in Turkey”

2022 Düzenleyenler: Sezgin Polat, Fatma Gül Karagöz, Mustafa Ulus

 • 11 Kasım 2022, Ece Vitrinel (İletişim) “Nedir Bu Festival Filmi” Denen Garabet? İmkânsız Bir Tanım Üzerine Düşünceler” ve Uğurhan Topçuoğlu (İletişim) “Kendi Kavramlarını Yaratan Festival: !f İstanbul’un Twitter Kullanımı Üzerinden “!f Ruhu” ve “!f’çiler”e Bir Bakış”
 • 18 Kasım 2022, Ahmet Kuyaş (Siyaset Bilimi) “31 Mart isyanının sebepleri”
 • 25 Kasım 2022, Özgür Adadağ (Siyaset Bilimi) “Harita ve Siyaset ilişkisi”
 • 2 Aralık 2022, Yeliz Yücel ve Kerem Rızvanoğlu (İletişim) “Conversing with voice assistants: the effects of social machines’ vocal cues on the attitudinal and behavioral outcomes of different user populations”
 • 9 Aralık 2022 Betül Aydoğan, Onurcan Güden ve Emre Kızılkaya (İletişim)“Konumsal medya uygulamaları aracılığyla artırılmış kent deneyimi mümkün mü? Uluslararası öğrencilerin kent hareketlilikleri üzerine bir araştırma”
 • 16 Aralık 2022, Ozan Bakış ve Alpay Filiztekin (İktisat) “Intergenerational education mobility of minorities in Turkey”
 • 23 Aralık 2022, Özgür Türesay (Tarih) “Tanzimat’tan Önce Tanzimat. Takvîm-i vekayi ve Le Moniteur Ottoman’da ‘Reform Fikri’”

2020 Düzenleyenler: Sezgin Polat, Fatma Gül Karagöz, Mustafa Ulus

 • 11 Eylül 2020, Fatma Gül Karagöz, (Hukuk), “17. Yüzyılda Kahvehanelerin Kapatılması ve Tütün Yasağı”
 • 18 Eylül 2020, Selin Pelek, (İktisat), “Asgari ücret ve politika: Asgari ücreti seçimler mi belirliyor?”
 • 25 Eylül 2020, Ece Vitrinel, (İletişim), “Türkiye’de görsel-işitsel korsan: bir endüstrinin korsan film satıcıları üzerinden özdönüşümü”
 • 9 Ekim 2020, Zeynep Savaşçın, (Felsefe),
 • 16 Ekim 2020, Meral Tosun, (Matematik), “Yüzeyler ve geometri”
 • 23 Ekim 2020, Birden Güngören, (Hukuk), “Kadının evlendikten sonra devlet karşısında değişen kimliği”
 • 30 Ekim 2020, Tolga Çevik, (İletişim), “Dijital çağda gazeteciliğin krizi ve finansmanı”
 • 5 Kasım 2020, Hakan Yücel, (Siyaset Bilimi), “Günümüz Türkiye’sinde Ermeni genci olmak”
 • 4 Aralık 2020, Mustafa Ulus, (İktisat), “Türkiye’de işsizlik sigortası sistemi”
 • 11 Aralık 2020, Bilge Öztürk Göktuna, (İktisat), “Yoksulluk ve emeklilik oyunlarında homofili ve grup içi yanlılık”
 • 18 Aralık 2020, Rıdvan Akın, (Tarih), “Geçmişten günümüze Diyanet İşleri Başkanlığının tarihi ve işlevi”
 • 25 Aralık 2020, Sezgin Polat, (İktisat), “Muhafazakarlık ve ekonomik sonuçları: Türkiye’de kültür, sosyal sermaye ve kalkınma”

2019 Düzenleyenler: Sezgin Polat, Fatma Gül Karagöz, Mustafa Ulus

 • 15 Şubat 2019, Ayşecan Kartal, (Siyaset Bilimi), “Türkiye’de sağlık reformunu tartışmaları: 2002-2011”
 • 22 Şubat 2019, Akın Sefer, (Tarih), “The arsenal of Ottoman modernity: Workers, industry and the State in late Ottoman Istanbul”
 • 8 Mart 2019, Ayşe Toy Par, (İletişim), “40’lı yıllarda Türkiye’de sinemaya gitme pratikleri”
 • 15 Mart 2019, Emre Öktem, (Hukuk), “Kapitülasyonlar: bir sistemin doğumu, yaşantısı ve ölümü”
 • 29 Mart 2019, Prunelle Aymé, (Siyaset Bilimi), “Les femmes d’AKP à Gaziantep”
 • 5 April 2019, Sezgin Polat, (İktisat), “Türkiye’deki Yetişkin Becerilerinin Değerlendirmesi: Yetişkin Becerileri Araştırması’nın (PIAAC) Sonuçları”
 • 19 Nisan 2019, Meral Tosun ve Ayşegül Yıldız Ulus, (Matematik), “Ayrık matematik”

2018 Düzenleyenler: Sezgin Polat, Fatma Gül Karagöz, Mustafa Ulus

 • 19 Ekim 2018, Mustafa Ulus, (İktisat) “Asgari ücret ayarlamalarının refah etkileri”
 • 26 Ekim  2018, Selin Pelek, (İktisat) “Sosyal yardım sistemi, kamusal ve özel yardımlar arasındaki etkileşim ve dışlama etkisi: Türkiye örneği”
 • 2 Kasım 2018, Ece Vitrinel, (İletişim) “Türkiye sinemasının yeni ekonomisi ve üretim modeli”
 • 9 Kasım 2018, Tolga Çevikel, (İletişim), “Türkiye’de dijital haber ekonomisi”
 • 16 Kasım 2018, Ayça Akarçay, (İktisat), “Türkiye’de adalete erişim: tarihsel bir bakış”
 • 23 Kasım 2018, Didem Danış, (Sosyoloji), “Türkiye’de göç çalışmaları: bir alt disiplinin sergüzeşti”
 • 30 Kasım 2018, Bilge Öztürk Göktuna, (İktisat), “Türkiye’de siyasetçilerin parti geçişleri”
 • 14 Aralık 2018, İrem Zeyneloğlu, (İktisat), “Kamu maliyesinin altın kuralı”

2017 Düzenleyenler: Sezgin Polat, Fatma Gül Karagöz, Mustafa Ulus

 • 3 mart 2017, Aylin Koçunyan, (Hukuk Tarihi), “The Transcultural Dimension of the Ottoman Constitution”
 • 10 mart 2017, Meral Tosun, (Matematik), “Tekil nokta”
 • 17 mart 2017, Sevinç Doğan, (Sosyoloji), “Milli İrade, Milli Seferberlik: AKP’nin taban mobilizasyonu”
 • 31 Mart 2017, Ozan Bakış, (İktisat), “Eski ve Yeni GSYH Serileri Arasındaki Farklar ve Nedenleri”
 • 7 Nisan 2017, Özgür Adadağ, (Siyaset Bilimi), “Propaganda aracı olarak sinemanın Halkevlerinde kullanımının kapsamı, sınırları (1932-1951)”
 • 14 Nisan 2017, Ahmet Kuyaş, (Siyaset Bilimi), “How to run an election without an election law: 1908-09 elections”
 • 21 Nisan 2017, Mehmet Ertan, (Siyaset Bilimi), “1990’lar Türkiye’sinde Siyasetin Değişen Dilini Aleviler Üzerinden Okumak: Alevi Hareketinin Doğuşu”
 • 5 Mayıs 2017, Hülya Canbakal, (Tarih), “Osmanlı Bursası’nda Kölelik ve Yokoluşu”
 • 13 Ekim 2017, Atakan Çiftçi, (Siyaset Bilimi), “Katalonya’da bağımsızlık”
 • 10 Kasım 2017, Ayça Akarçay ve Sezgin Polat, (İktisat), “Nüfus Mühendisliğinin Bazı Ekonomik Sonuçları: 1909-1927 Anadolu”
 • 24 Kasım 2017, Zeynep Savaşçın, (Felsefe), “Kant’ın hukuk felsefesinde kamusallık ilkesi”
 • 29 Aralık 2017, Uğur Bayraktar, (Tarih), “Özerkten Özele: Osmanlı Diyarbekirinde Yurtluk-Ocaklık Topraklar ve Mülkiyet, 1830-1870”

2016 Düzenleyenler: Sezgin Polat, Fatma Gül Karagöz, Mustafa Ulus

 • 4 Mart 2016, Zeynep Arıkanlı, (Uluslararası İlişkiler), “Ortadoğu’da İngiliz mirası”
 • 11 Mart 2016, Ertuğrul Zengin, (Siyaset Bilimi), “Akıncılar hareketi ve siyasi gelişimi”
 • 18Mart 2016, Fatma Gül Karagöz, (Hukuk), “1700-1750 Yılları Arasında Osmanlı Devleti’nde Arazi Hukuku Uygulamaları: Vidin ve Antakya Örneği”
 • 25 Mart 2016, Doğu Toksöz, (İletişim), “Y-kuşağı”
 • 1 Nisan 2016, Cemil Yıldızcan, (Siyaset Bilimi), “Adem-i merkeziyet sürecinde Vali’nin değişen rolü”
 • 8 Nisan 2016, Gözde Aytemur, (Sosyoloji), “Riskli sahalar”
 • 6 Mayıs 2016, Magali Boumaza, (Siyaset Bilimi), “Le militantisme au sein du Front national”
 • 12 Mayıs 2016, Didem Danış, (Sosyoloji), “Göç etkileri”
 • 20 Mayıs 2016, Özgür Türesay, (Siyaset Bilimi), “Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda İspritizmacılık”
 • 7 Ekim 2016, Tacettin Ertuğrul, (Felsefe), “Jacques Derrida et le problème de la technique”
 • 21 Ekim 2016, Ergin Bulut, (İletişim), “Video Oyun Üretiminde Emek Süreci”
 • 28 Ekim 2016, Günce Orman, (Endüstri Mühendisliği), “Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Genel Bakış”
 • 4 Kasım 2016, Mutlucan Şahan, (İletişim), “Esnek Kapitalizmin İşçi İdeal-tipi Olarak Yönetim Danışmanı”
 • 25 Kasım 2016, Yeşeren Eliçin, (Siyaset Bilimi), “Kenti savunmak: Taksim Dayanışması”
 • 2 Aralık 2016, Cem Özatalay, (Sosyoloji), “Ahlakileşen kapitalizmde rekabet ve çatışma: Türkiye örneği”
 • 9 Aralık 2016, Osman Savaşkan, (Siyaset Bilimi), “Günümüz Türkiye’sinde Siyaset ve İş Dünyası: İttifaklar ve Çatışan Çıkarlar”
 • 16 Aralık 2016, Elif Bayraktar, (Tarih), “18. yüzyıl Osmanlı sosyal ve ekonomik dönüşümü bağlamında Rum Ortodoks Patrikhanesi”
 • 23 Aralık 2016, Nazlı Ökten, (Sosyoloji), “Bourdieu: Eklektik bir metodolojiye giriş”